Constantin Belimace

2013-06-19 13:52:00Constantin Belimace easti nai ma vecl’iul scriitor dit literatura armânească cultă şi nai ma avdzâtlu, autorlu ali poezie “Dimândarea părintească”, zghic di dureari dinintea a piricl’iului di chireari a limbăl’ei şi a farăl’ei...

  • constantin-belimace

Link-uri ti agiutor