Emanuil Gojdu

2013-08-28 11:04:00Armân’il’ii ândrupără cu multă păradz arta şi ştiinţa iara dit arada a coloniştilor dit Ungaria işiră mări personalităţ ţi fundară instituţii şi suţati culturali,hiindalui alithea mecenat.

Link-uri ti agiutor