Eveniment Top - 16.04.2016

2016-04-19 07:29:00

Bogdan MateiMoaubeț mutrinda alâxearea a nomurilor di sicuritati naționalâ româneascâ earau lipsiti: s-vidzu, di baia ori, tu ma multi catandisi, că nâscânti nomuri suntu vecl‘i icâ greu di bâgat tu practico...

  • eveniment-top---16042016

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor