Eveniment Top - 19.03.2016

2016-03-19 00:45:00

Corina CristeaExperţâl‘ii dit Fondul Monetar Internaţional lâ dzâsirâ a autorităţlor di Bucureşti că easti ghini s-afireascâ di unâ crișteari multu mari a amintaticlui minim şi s-lasâ ma n-anaparti scâdearea taxilor şi impozitilor, aștiptatâ anlu yinitor...

  • eveniment-top---19032016

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor