Gheorghi Hulianov

2013-02-07 10:22:00Yioryi Hulianov, pi numa armânească Gheorghi al Hulianj Grâmusteanlu, easti faptu tu câsâbălu Samocov, tu Vâryârie, meslu augustu tu dzua 28 anlu 1932. Doi an’i după ţi s-feaţi, familia a lui s-dusi s-bâneadză Peştera.

Link-uri ti agiutor