Hâbari dit bana românească şi internaţională

2019-01-22 21:48:00

Roxana Vasile , Andreea BojoiPreşedintile Klaus Iohannis spuse, ază, că Tratatulu di cooperare şi integrare franco-ghirman di la Aachen, la simnarea cui are participată, refleectă angajamentul a Franţâlei şi a li Ghirmănie trâ consolidarea proiectului european, subliniinda că România

  • habari-dit-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor