Hâbari dit bana românească şi internaţională

2019-08-04 20:19:00

Roxana Vasile , Corina CristeaAnchetatoril’i li continuară, ază, percheziţiile la locuinţala casa lu Gheorghe Dincă din Caracal (sudulu a Româniilei), bărbatulu care declarăă, după ţe fu reţânut ninte cu mai ghine de ună septămână, că vătamăă doauă adolescente – Alexandra Măceşanu, d

  • habari-dit-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor