Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-01-22 17:14:00

NewsroomSâmbătă fură raportate tru România 19.371 di cazuri năi di Covid și 48 di decese asociate. Numirlu a deceselor easti di peasti 10 ori ma ñic andicra di kipita a dalgăllei precedentă a pandemiillei, ama rata di infectare continuă s’crească, agiungânda...

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor