Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-04-15 19:55:00

NewsroomGuvernul a României aprobă aieri un proiect di nom di urgență mutrinda agiutarea a sectorului construcțiilor, tra s’compenseadza creașterea a păhadzloru la părmătiili di construcție și serviciile di execuție.

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor