Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-05-14 13:18:00

NewsroomAmbasada Româniillei la Kiev ș’ahurhi lucurlu diznău, dimăndă sâmbătă Ministerul di Externe al României. „România andrupaşti acutotalui partenerul ucrainean tru alumta a llei mplină di curayiu tră libertate”, angrăpsi ministrul di externe Bogdan Aurescu..

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor