Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-08-06 19:49:00

NewsroomBanca Nationala ali Românieu criscu viniri rata a toclui di politica monetara ti a 6-a oara tru aestu anu, tru gaeretea tra s’ţănă sumu control inflatia. Dobânda clleaie criscu cu 0,75%, la 5,5% pi an, și intră tru lucru luni. Banca centrală apufusi, tutu

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor