Hensel şi Gretel

2014-09-09 12:28:00Tu unâ casâ n’icâ, la mardzini di păduri, şidea un niavut tâl’itor di leamni cu mul’iarea a lui şi cu doli ficiuriţ, Hensel ş-Gretel..

  • hensel-si-gretel

Link-uri ti agiutor