In Memoriam Cola Caratana - (14.07.1914-19.10.1992)

2019-11-19 12:37:00

Taşcu LalaPuțăni dit poeziili ngrăpsiti pi armâneaşti ăl’i fură tipusiti tru revistili armâneaşti contemporani ş-tu n’iclu volum “Aşteptu soarli”, ama Cola Caratana tut armăni ună boați ți s-aleadzi prit poeziili a lui mesianiți ți daima cutreambură suflitlu a gh

  • in-memoriam-cola-caratana---14071914-19101992

    Nicolae Caratana (14.07.1914-19.10.1992)

Link-uri ti agiutor