Interviu - Zahu Pană

2013-09-01 13:27:00

Taşcu LalaVruţ asculâtori, azâ lu avem oaspi la microfon pi domnul Zahu Pană ţi bâneadzâ tu New Zork, tu SUA.

  • interviu---zahu-pana-

  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Street Art Museum Bucharest
  • Street Art Museum Bucharest
  • (c) - Autor
  • (c) - Autor

Link-uri ti agiutor