Madiba

2013-12-08 22:24:00

Marius Tiţa , Hristu SteriuNelson Mandela tricu la ţeale sânte, învarligheat di respectul a întreagâl’ei umanitate. Dispre bana a lui si spuse tut cându ninca bâna, inclusiv mările zboarâ şi aprecieri.

  • madiba

Link-uri ti agiutor