Meatri tra n’icsurarea a zn’iilor ti poati s-li aiba pesta a porcului african

2018-09-04 12:59:00

Corina CristeaTru aistu chiro, tru România numirlu a fucuriniloru activi di pestă a porcului african easti di aproapea 180. Nai cama zn’iipsiti suntu nord-vestul şi sud-estul a vasiliil’ei.

  • meatri-tra-nicsurarea-a-zniilor-ti-poati-s-li-aiba-pesta-a-porcului-african

Link-uri ti agiutor