Parapirmituseri ditu București

2022-02-13 18:42:00

Corina SabăuNu di multu kiro eara lansată prota carti angrăpsită di cilimeañilli și adolescențălli ditu București ţi adună pirmituseri cari scotu tu videală leghendili și pirmituserli ditu istoria-a căsăbălui.

  • parapirmituseri-ditu-bucuresti

    (sursă foto: facebook.com/superpovesti.ditu.bucuresti/)

Link-uri ti agiutor