RETROSPECTIVA A EVENIMENTiLOR EXTERNE A ANULUI 2022

2023-01-08 22:32:00

Bogdan MateiPreședintile rus, Vladimir Putin, nu-și susțânu tradiționala conferință di presă di la bitisită di an. Fastuoase, cu multă sultănate, adunări față în față a lu Putin cu jurnaliștil’i s-au organizată anual, arhiusinda di-tru 2001, cu excepția

  • retrospectiva-a-evenimentilor-externe-a-anului-2022

Link-uri ti agiutor