Secţia Aromână

2013-01-08 19:23:00

Toma EnacheProta emisiuni radio pi armâneaşti fu pitricutâ tu eter tu dzua di 23 Marţu, anlu 1991, ti ascultâtorl’i dit zona Balcanicâ.

  • sectia-aromana

Link-uri ti agiutor