Tru judeţulu Suceava

2017-10-13 21:06:00

Daniel OneaAnulu aestua, si feaţiră împlini 629 di ani de la prima atestare a câsâbălui Suceava. Easte un câsâbă situat în nordul-estul ale Românie, în provincia istorică Bucovina. Aghenda culturală a câsâbălui easte dipriună împlină di evenimente culturale. Tutunâo

  • tru-judetulu-suceava

Link-uri ti agiutor